Blandetkoret Havella


En observang leser av våre sider har oppdaget at navnelisten under ikke er korrekt i forhold til nummereringen
på bildet over. Det riktige så langt vi har funnet ut er:

06: Ellinor Sivertsen
07: Ebba Tobiassen
08: Elna Henriksen

13: Ester Tobiassen

35: Eva Marie Lovise Tobiassen
48: Olav Utnes

Tilbake til forsiden Svolvær Historielag