Sist oppdatert
26.01.2016 9:22
Hovedsponsor
Økonor

FORSIDEN | Om foreningen | Navnet Svolvær | Stedsnavn| Bybilder | Attraksjoner | Bykart | Reise til Svolvær | FORUM
Økonor Svolvær

- i går

-
STEINALDER
- VIKINGTID
- NYERE TID


- GAMLE BILDER
- GAMLE POSTKORT
- GAMLE HUS

- FILMKLIPP
- LOFOTFISKET

- PÅ FOLKEMUNNE
- MUSIKK
- KUNST
- KULTUR
- IDRETT

- SAGN & MYTER

- TINGSTEDET    KJEPSØY

- BØKER OM   SVOLVÆR

 

Minnekorset
etter den første kjente svolværingChristoffer Olessoen het den første svolværing som vi kjenner navnet på.

Han døde her i 1569 og han må ha vært en høyt aktet person. Den vanlige mann ble ikke æret på en slik måte. De som skilte seg ut fra den vanlige fiskerbonden på den tiden var enten embetsmenn eller knaper
.

Flere mener at han ikke kunne ha vært en enembetsmann, så han måtte ha vært en knape, en rikmann som alt da drev handel?

Andre foreslår at han kunne nok ha vært en embetsmann som forpaktet "Kongens gård" oppe i Øvreværet. Sannheten får vi vel aldrig vite.

Innskriften på minnekorset lyder i moderne språkdrakt:

"Anno 1569, den 12. dag i mai, døde salige Christoffer Olsen som bodde i Svolvær i Vågan sokn i Lofoten. Gud være hans sjel nådig."I.N.R.I.
anno 1569

Den 12. dagh may
døde saligh Christoffer Olessoen
boendis i Suluer udi Vohge sogn
udi Loffoten hues siell
gud naade.

Korset som befinner seg ved Tromsø Museum er dekorert på begge sider. Minnekorset regnes for å være svært verdifult.

Høyden på minnekorset er 115 cm og bredden er 54 cm.


Kilde: Svolvær for lenge siden - og litt til
Av Finn Fagerhaug.


Andre minnekors
Minnekors over Erling Skjalgsson som regnes å være Norges eldste rikshistoriske monument.


Minnekorset til Svolvær

I 2007 ble det etablert en undregruppe ved Svolvær Historielag som hadde som mål og få minnekorset hjem til Svolvær.

Gruppen bestod av Hans Bjørnstad, leder brannforebyggende avd. Vågan Brannvesen, museumsbestyrer William Hakvaag ved Lofoten Krigsminnemuseum, Svein Tennes daværende leder for Kystpartiet i Vågan,
daværende sokneprest Rannveig Gjevre, avdøde Ernst Wangsvik Svolvær Innbyggerforening og Bjørn Kenneth Hansen daværende leder i Svolvær Historielag.Minnekorset etter den første kjente svolværing på plass i Svolvær kirke


Søndag 22. februar år 2009 etter gudstjenesten ble det 440 år gamle minnekorset etter Christoffer Olessoen avduket i Svolvær kirke.

En arbeidsgruppe med utspring fra Svolvær Historielag har arbeidet i rundt to år med å
få tilbakeført dette gamle minnekorset. Mange uttalelser og godkjenninger har måttet på plass før gruppen kunne starte penge-innsamling for å kunne imøtekomme Tromsø museums krav til vern og oppbevaring av minnekorset.

Men endelig kunne Arnold Nygaard, leder for Vågan Historielag foreta den historieske avdukingen der det var over 150 mennesker til stede.

Arbeidsgruppen og Svolvær Historielag vil takke alle som har bidratt til at dette kunne bli en virkelighet. Tusen takk!

Vi vil og rette en takk til Tromsø Museum som har lånt ut minnekorset til svolværs befolkning i 15 år og til Vågan Kommune for deres støtte.

Vi glemmer heller ikke NRK Nordland og Lofotposten som har dekt denne saken fra sin spede begynnelse. Takk til dere.


KULTURSKATT HJEM TIL SVOLVÆR NRK 06.02.09

Minnekorset på plass i Svolvær kirke

Fredag 6. februar ble minnekorset montert i monteren av konservator John Hansen fra Tromsø Museum.

Konservatoren kunne fortelle at de hadde
hatt en diskusjon innad på museet om
hvorfor minnekorset er dekorert på begge sider. Den eneste forklaringen de kunne se
var at minne korset stod over graven hans som lå inne i kirken i Kabelvåg.

Når kirken ble flyttet på slutten av 1800 tallet ble minnekorset lagret i magasinet hos Tromsø Museum.Foto: Lofotposten, Gullik M. PedersenInnsamlings aksjonen er avblåst
Innsamlingsaksjonen er avblåst og vi takker alle givere for Deres gavmildhet. Tusen takk!!!

Totalt fikk vi inn 66 953 kroner.

Minnekorset som er over 400 år gammelt blir den eldste kulturskatt som byen kan vise fram.

Arbeidsgruppen har gått for en enkel utforming av selve monteret der monteret ikke tar oppmerksomhet fra minnekorset.

Monteret som pr i dag er under produksjon hos Fabel Form i Trondheim koster rundt 42 000 kroner. De resterende pengene vil gå til innkjøp av datalogg og til å dekke utgifter i forbindelse med leveringen av minnekorset fra Tromsø Museum, samt drift og tilsyn i årene framover.

Så snart at monteret kommer til Svolvær vil en konservator fra museet i Tromsø komme og montere minnekorset.

Vi ser fram til det og håper at det ikke blir om så alt for lenge.

Arbeidsgruppen
September 2008Kronerulling - oppstart november 2007


For å få realisert lånet av minnekorset til
Svolvær Kirke blir vi nødt til å be byens befolkning og næringsliv om økonomisk hjelp. Det er aldrig hyggelig å måtte gå rundt å tigge, men man ser ingen annen løsning da offentlige midler ikke finnes til dette kulturhistoriske prosjektet.

Minnekorset skal plasseres i et monter som er klimatisert der en datalogg vil registrerer temperatur og luftfuktighet.

Totalt så vil det koste, inkludert tilsyn i 15 år ca. kr 60 000,- for å få plassert minnekorset i Svolvær Kirke.


Se: KOSTNADER VEDRØRENDE MINNEKORSET

Ønsker du å bidra med økonomisk hjelp så har vi opprettet en konto i Nordlandsbanken med kontonavnet: Minnekorset.

Kontonummeret er: 8984 11 25070

Du kan og kontakte Hans Bjørnstad som er leder for kronerullingen eller Bjørn Kenneth Hansen dersom du ønsker å gi et beløp for så å utfordre en venn eller en bekjent til å gi det samme
.Monteret
med minnekorset blir plassert ved veggen rett fram når en kommer inn i kirken fra våpenhuset. Se bilde til venstre.Vågan kommune bevilger penger for å få hjem det mye omtalte minnekorset.


LOFOTPOSTEN 01.04.02008


Lofotposten 1. november 2007

Vi velger å gjengi teksten nedenfor.

Alle godkjenninger er nå på plass. Det er bare pengene som må skaffes før minnekorset kan stilles ut i Svolvær kirke.
HUGO JOHANSEN

Minnekorset fra 1569 over den første svolværing, kan altså nå flyttes fra kjelleren i Tromsø Museum til Svolvær kirke. Det er meningen at korset skal henge i et monter på veggen i nærheten av inngangspartiet.

Riksantikvaren
– Ja, vi har fått alle tillatelser på plass: Fra Tromsø Museum, Svolvær menighetsråd, prosten i Lofoten, biskopen, og Riksantikvaren. Det hele har gått greit og forholdsvis raskt, sier Bjørn Kenneth Hansen og Hans Bjørnstad i arbeidsgruppen som har jobbet for å få minnekorset til Svolvær.

– Alle formelle sider av saken er nå i orden, og nå gjenstår det å få samlet inn penger til å få laget en monter som korset skal henge i. Monteren koster 25-30.000 kroner. Vi må også ha en datalogg som registrerer temperatur og luftfuktighet i monteren, og minnekorset skal sendes opp hit med kurer. Annethvert år skal minnekorset inspiseres av folk fra Tromsø Museum. Minnekorset blir i første omgang utlånt for 15 år, og de totale kostnadene i denne perioden vil beløpe seg til 60.000 kroner. Vi håper nå på bidrag fra næringslivet og private for å nå dette beløpet, sier de to.

kulturarv
Gruppen har allerede fått løfter om et bidrag fra Vågan kommune. Både ordfører og rådmann støtter arbeidet med å få korset til Svolvær, men har signalisert at de bare kan bidra med et mindre beløp.

– Vi oppfordrer nå bedrifter i Vågan til å gi et bidrag. Vi vil sende et brev til bedriftene hvor vi forteller om korset, og ber om penger. Vi håper det kan bli en slags kronerulling, og at vi ganske raskt kan få inn nok midler til å bestille monteren. Før vi har pengene på plass kan vi ikke bestille noe, og uten en godkjent monter, får vi heller ikke korset til Svolvær, sier Hans Bjørnstad som er ansvarlig for økonomien i prosjektet.

– Jeg tror korset er en viktig del av vår kulturarv, og at det kan bli en severdighet både for lokalbefolkningen og tilreisende. Derfor tror jeg også at mange vil bidra med midler, sier Bjørn Kenneth Hansen.1. november 2007
Godkjenningene er nå på plass
Riksantikvaren og biskopen har gitt sitt tilsagn til at minnekorset kan plasseres i Svolvær Kirke.

Klikk for å lese  brevet Klikk for å lese  brevet Klikk for å lese  brevet Klikk på brevene for å lese dem i pdf format.


19 juli 2007
Mange skal uttale seg om minnekors
Saken om å henge opp minnekorset over den første kjente svolværing i kirken i Svolvær, skal nå til riksantikvaren.

Etter at gruppen har fått tilslutning til ideen fra både Svolvær Historielag og Vågan Historielag, har Tromsø Museum gått med på å sende korset til Svolvær mot at det sikres, og tas forsvarlig vare på. Svolvær menighetsråd og Vågan kirkelige fellesråd har sagt at de synes det er greit at korset henges opp i kirken, så lenge det ikke påfører menigheten økte kostnader.


Les mer: Lofotposten.no 19.07.0730 januar 2007
Arbeidsgruppen for tilbakeføring av minnekorset til Svolvær Kirke

Torsdag den 30 januar hadde arbeidsgruppen sitt første møte i kantina på Lofoten Industri. På møtet ble bestemt at man skulle sende en
skriftlig søknad til Tromsø Museum for å få utlånt minnekorset til Svolvær Kirke i henhold til de krav Tromsø museum eventuelt måtte ha. Arbeidsgruppen ønsket og at dette skulle skje i samarbeide med museet.

Arbeidsgruppen består av følgende personer:

Fra venstre, Hans Bjørnstad. Leder brannforebyggende avd. Vågan Brannvesen.  William Hakvaag, museumsbestyrer, Lofoten Krigsminnemuseum. Bjørn Kenneth Hansen, leder i Svolvær Historielag. Sokneprest, Rannveig Gjevre,  Ernst Wangsvik, Svolvær Innbyggerforening,Svein Tennes, leder for Kystpartiet i Vågan var ikke tilstede når bildet ble tatt.
Foto: Lofotposten, Hugo Johansen.


13 januar 2007
Minnekorset til Svolvær Kirke

Svolvær Historielag ønsker som LOFOTPOSTEN skrev lørdag den 13. januar å få minnekorset fra 1569 etter Christoffer Olessoen tilbake til Vågan og da til Svolvær Kirke.

Historielaget takker Lofotposten for den brede omtale saken fikk, men det snek seg dessverre inn en liten misforståelse.

Det ble uttrykt at jeg tror at minnekorset kunne styrke besøket til kirken. Noe som jeg selvsagt ikke tror, men det jeg antydet var at dette kunne kanskje bidra til at turistene fikk en større interesse til å oppleve Svolværs vakre kirke.

Det ble uttrykt at jeg tror at minnekorset kunne styrke besøket til kirken. Noe som jeg selvsagt ikke tror, men det jeg antydet var at dette kunne kanskje bidra til at turistene fikk en større interesse til å oppleve Svolværs vakre kirke.

Jeg tror og at det er viktig for Svolvær og kommunen generelt å verne om og å synliggjøre de få kulturminnene vi har, og at det kan styrker turistenes opplevelse av Vågan og Svolvær som et kultursenteret i Lofoten.

Det var og hyggelig at både ordfører, Sognepresten og lederen for Vågan Kirkelige Fellesråd ønsker å få minnekorset tilbake til kommunen. Det som er beklagelig er at kulturkontoret ikke ser verdi i å engasjere seg i dette utover det å være en støttespiller for ildsjeler, også at de forskuterer at det blir mye arbeide med denne saken uten at de har undersøkt hva som skal til for å få minnekorset tilbake.

Svolvær Historielag
Bjørn Kenneth Hansen


Lofotposten lørdag 13 januar 2007
Lofotposten kom i skade for å kalle minnekorset et sverd noe som vi håper at leserne overser.

- Les artikkel Lofotpostens NETTUTGAVE
- Les artikkel Lofotpostens papirutgave Pdf

TOPPEN

Svolvær Historielag 2004/2016