Sist oppdatert
01.03.2016 20:22
Hovedsponsor

FORSIDEN | Om foreningen | Navnet Svolvær | Stedsnavn| Bybilder | Attraksjoner | Bykart | Reise til Svolvær | FORUM
Økonor Svolvær

- i går

-
STEINALDER
- VIKINGTID
- NYERE TID


- GAMLE BILDER
- GAMLE POSTKORT
- GAMLE HUS

- FILMKLIPP
- LOFOTFISKET

- PÅ FOLKEMUNNE
- MUSIKK
- KUNST
- KULTUR
- IDRETT

- SAGN & MYTER

- TINGSTEDET      KJEPSØY

- BØKER OM   SVOLVÆR

 
Det gamle Vågar og tingstedet Kjepsøy

VÅGAR
Den gamle byen i Nord-Norge

 
Vi vet at "Vågar" tidlig var et sentrum i Hålogaland, men det har hersket uklarhet om  hvor gammelt dette sentret virkelig er,
og hvor det lå.Utifra skrevne kilder, sagn og arkeologiske funn kan det forståes slik at stedets storhetstid ikke er  å finne i middelalderen, slik arkeologene tror, men i hedensk og førkristen tid, og at sentret lå i området rundt Molldøra.

Svolvær Historielags artikkelforfatter er den nu avdøde historieinteresserte Henrik Fauske fra Svolvær, som igjennom en årrekke har drevet undersøkelser og tolkninger om dette spørsmålet igjennom gamle skrevne kilder.

Fauske mener at den gamle byen i Nord-Norge hadde sin storhetstid i hedensk tid og lå i området rundt Molldøra med stedene Haversand og Brettesnes, der Kjefsøy var deres tingsted. Et tingsted som Fauske mener var et slags "Fylkesting" for hele Hålogaland.

Den offesielle mening
er at Vågar hadde sin storhetstid på 11-1200 tallet
og lå i
STORVÅGAN UTENFOR KABELVÅG.

HVA VAR DET GAMLE VÅGAR? av Henrik Fauske.
I denne artikkelen av Henrik Fauske legger han skriftlige kilder såvel som muntlige, arkeologiske funn og naturgitt beliggenhet til grunn for at det gamle Vagar hadde sin storhetstid i hedensk tid og at det opprinnelig lå i området Brettesnes - Haversand der Kjepsøy var det gamle tingstedet.

DEN GANG DET VAR KONGER I HÅLOGALAND av Henrik Fauske.
I denne artikkelen underbygger han påstandene i artikkelen: "Hva var det gamle Vågar".

BEFARING PÅ KJEFSØYA 1950-51 av statsstipendiat Harald Egenær Lund.
Han fant spor etter en tingplass på Kjefsøy men funnet er ikke blitt oppfulgt med grundig arkeologisk utgravning. Kommentarer til befaringen av Henrik Fauske.

GULLMYNT MED BILDE AV ET VIKINGSKIP av statsstipendiat Harald Egenær Lund.
En gullmynt og et skjelett av et menneske ble funnet på Haversand for endel år siden. Kommentarer til funnene av Henrik Fauske.

DEN FØRSTE KIRKEBYGNING I VÅGAN
Sagnet om "Den første kirkebygning i Vågan" som i sin tid ble fortalt av bonde Hans Josefsen Breivoll, Digermulen og nedskrevet av Peter S. Lian. Tidliger publisert i Årbok for Vågan.

REGISTRERTE FUNN PÅ KJEFSØY OG I HAVERSAND - BRETTESNESOMRÅDET
Her finner du de funnene som er registrert ved Tromsø Museum


Toppen

Svolvær Historielag 2004 - 2016