Sist oppdatert
21.02.2007 17:55
Hovedsponsor
Klikk Her

FORSIDEN | Om foreningen | Navnet Svolvær | Stedsnavn| Bybilder | Attraksjoner | Bykart | Reise til Svolvær | FORUM
Økonor Svolvær

- i går

-
STEINALDER
- VIKINGTID
- NYERE TID


- GAMLE BILDER
- GAMLE POSTKORT
- GAMLE HUS

- FILMKLIPP
- LOFOTFISKET

- PÅ FOLKEMUNNE
- MUSIKK
- KUNST
- KULTUR
- IDRETT

- SAGN & MYTER

- TINGSTEDET    KJEPSØY

- BØKER OM   SVOLVÆR

 
Svolvær

Svolvær mot sør. Fotografert fra vestsiden av Svolværgeita 2002.
På denne siden finner du bilder som viser dagens Svolvær med noen av de lokale stedsnavnene.
Pek på bildene for å se navnet på de forskjellige bydelene, stedene, fjellene, fjelltoppene, vann, hav, øyer, osv. Skulle det være navn som ikke stemmer eller det er plasser som ikke er navnsatt som du vet navnet på, så er vi takknemlig om du sender oss en mail på det.

SVINØYA STORØYA OSAN STRANDA KNUTVIKA GRØNNÅSVANNET GARSOSEN MELKEDALEN ØVERVÆRET NYBYEN JUTEN LILLEØEN - BYEN - SENTRUM HJELLSKJÆRET NONSHAUGEN BADEBUKTA SOLHEIM VESTERMYRA KJEØYA  (KUBA) AUSTERØYA VORSETØYA OSAN LEIROSEN GRØNÅSEN SVOLVÆRVANNET GRØNÅSEN LAMHOLMEN MARINEPOLLEN - SMÅBÅTHAVNA OSANPOLLEN NYBYEN KNAUSEN OSANPOLLEN STRØMPARKEN TERRENGET OPP TIL TUVA ØRNHAUGEN OSANBRUA OSANPOLLEN KNUTMARKA HØGØYA SVINØYBRUA STRØMBRUA MARINEPOLLEN FERGELEIE HAVNEINNLØPET MOLOEN FOTEN AV FJELLET BLÅTIND SOMMERTJØNNA STRANDA STADION STRANDA HØLLA VESTFJORDEN RISØYA RØDHOLMEN Bukkedauen MELEROSEN FINNVIKA KLUBBHOLMEN BJØRNSKJÆR - MARHAUGS SLIP OG NOGVA SOM LIGGER PÅ STØRMERODDEN TIDLIGERE KALT VEFSNODDEN RISØYENE GARSOSEN OSANBAKKEN - E 10 - Til Kabelvåg - Leknes - Å i Lofoten LINKEN SKARVIK A/S INDUSTRIKAI STATOIL - TANKANLEGG KROGSTAD SVEISEINDUSTRI A/S Svolvær mot sørøst. Fotografert fra Tuva 2003.  
Navnene på de mange øyer og holmer som omkranser sentrum forteller om ervervslivet i det gamle Svolvær. Hva som gjemmer seg bak navnene som Bukkedauen, Kråka, Bjørnskjær, Brannskjæran vet vi lite om, men på Lamholmen og Kjeøya slapp de lam og kje ut om våren for at de skulle parre seg tidlig.

På Risøyene utenfor Svinøya vokste det skog og der skar fiskerne ris til soplimer og annet.
Ute ved Bromsmerskjæran var det bråjupt og der fisket de dypvannsfisk.

Holmen som tidligere lå midt i innløpet til Svolværhavn ble kalt Jomfrua, da det het seg at en ung jente rodde seg opp der og druknet. Jomfrua ble fjernet på slutten av 1990 tallet. Kjenner du bakgrunnen til andre stedsnavn så ta gjerne kontakt.Svolvær mot sørøst. Fotografert fra Lille Kongstind 2003.
SKROVA SANDØYA - BARTREØYA - SLOKØYA LILLEMOLLA SKJOLDVÆR HØLLA VESTFJORDEN LILLE KONGSVANN KJEØYA (KUBA) SVINØYA Rødholmen JUTEN OSAN - Industrikai OSANBRUA - E 10 TROLLHØGDA LEROSEN KONGSMARKA ØRNHAUGEN OSAN FINNGAMDALEN FINNVIKA KONGSMARKA KONGSMARKA OSANPOLLEN OSANPOLLEN VÅRSETØYA STORØYA BADEBUKTA SENTRUM TJELDBERGVIKA SKYTTERBANE - Svolvær pistolklubb Vei til Linken LINKEN SKARVIK A/S BILTILSYNET - STATENS VEIVESEN Gammelveien til Kabelvåg OSANBAKKEN - E 10 - KONG OLAVS VEI - Til Kabelvåg - Leknes - Å i Lofoten BROSMESKJÆR KLUBBHOLMEN


Svolvær mot øst. Sett fra Lille Kongstind 2003.

Noen av de gamle lokale stedsnavnene i Svolvær har fått navn etter hvor tilreisende fiskerne som kom hit under Lofotfiske kom i fra, mange av dem hadde egne rorboder, det vi i dag kaller rorbuer og der bodene eller buene stod fikk stedet ofte navn etter hvor eierne kom fra. Men det var ikke alltid slik.

På Vefsnodden holdt fiskere fra Vefsen til men senere da Størmer flyttet sin virksomhet dit fikk det navnet Størmerodden.
Tysfjordodden
som ligger vest på Lilleøye holdt fiskere fra Tysfjorden til.
Eskimoodden
Her skulle en tro at eskimoene holdt til men det er ingen sannhet.

Finnvika
holdt finner til.
Osan - Ranaværingan
Øverværet - kvener
Hjellskjæret og Lilleøya - mest Astafjordinger og fiskere fra nordre Helgeland
.


Svolvær mot øst. Fotografert fra Lille Kongstind. 2003


Svolvær`ytre havn. Fra Lille Kongstind.
2003 HURTIGRUTA PURKHOLMEN VITA NOVA (NYTT LIV) SIVAANLEGGET PÅ VORSETØYA  MED ULIK INDUSTRI.  - ARSHEA - LOFOTEN INDUSTRI - AUTOMARINE - LOFOTEN FELLESBAKERI MM. VÅRSETØYA STORØYA SVOLVÆR SENTRUM KJEØYA BUNKERSANLEGG MED KANONSTILLING FRA 2 VERDENSKRIG KJEØYODDEN MOLO BROSMESKJETHOLMEN FISKERKONA- Navnet er en forfining/snobbeversjon av det egentlig navnet som er FESKARKJÆRRINGA som betyr; noen som man har kjær/er glad i.


Svolvær. Sett fra Rækvika. 1991 Videofoto: Bjørn Kenneth Hansen. Alle bildene ovenfor, foto: Marius Hansen.
Web design: Bjørn Kenneth Hansen 2004

 

GARSOSEN LILLE KONGSTIND SVOLVÆRVANNET ALPINSENTRET HANS MEYER VANNET HANS MEYER ELVA FIRKLØVERET KNUTTJØNNA PREMIEBAKKEN GRØNNÅSVANNET BLÅTIND FLØYFJELLET MOLLDØRA MELKEDALEN ØVERVÆRET NYBYEN STRANDA STADION SOMMERTJØNNA KNUTVIKA KNUTMARKA STRANDA STRANDA STOREMOLLA KJEPSØYA SKJERDINGEN JOMFRUTINDAN SVOLVÆRGEITA - VISES DESVERRE DÅRLIG PÅ BILDET FLØYFJELLET FROSKEN SUKKERTOPPEN ØSTRE OG VESTRE RULTEN ØVRE SVOLVÆRVANN HANS MEYER FJELLET TUVA FLØYA GRØNÅSEN MELEROSEN SKROVA SANDØYA - BARTREØYA - SLOKØYA LILLEMOLLA SKJOLDVÆR HØLLA VESTFJORDEN LILLE KONGSVANN KJEØYA (KUBA) SVINØYA Rødholmen JUTEN OSAN OSANBRUA TROLLHØGDA LEROSEN KONGSMARKA ØRNHAUGEN OSAN FINNGAMDALEN TJRLDBERGAKSLA FINNVIKA KONGSMARKA KONGSMARKA OSANPOLLEN OSANPOLLEN VÅRSETØYA STORØYA BADEBUKTA SENTRUM TJELDBERGVIKA LILLEMOLLA SKJOLDVÆR LITLSKJERDINGEN SKJERDINGEN BØRVÅGEN SPANNA SKJERDINGSUNDET GULLET - HAMMAREN KJEPSØYA MOLLDØRA VIKAN ODDØYA - SILSANDØYA - DRAGET - HELLØYA SVARTOKSEN MÅSØYA - KVITHOLMEN SPRANGTINDEN NONSTINDEN RISØYAN KLØFTERHOLMEN (SILDA) MULTEBÆRHOLMEN HØLLA HØLLA MARINEPOLLEN HJELLSKJÆRET HØGØYA FJELLENE PÅ HAMARØYA - HAMARØYSKAFTET KAN SÅVIDT SKIMTES AUSTERØYA - SVINØYA - GUNNARHOLMEN - KJEØYA HURTIGRUTA PURKHOLMEN VITA NOVA (NYTT LIV) SIVAANLEGGET PÅ VORSETØYA  MED ULIK INDUSTRI.  - ARSHEA - LOFOTEN INDUSTRI - AUTOMARINE - LOFOTEN FELLESBAKERI MM. VÅRSETØYA STORØYA SVOLVÆR SENTRUM KJEØYA BUNKERSANLEGG MED KANONSTILLING FRA 2 VERDENSKRIG KJEØYODDEN MOLO BROSMESKJETHOLMEN FISKERKONA- Navnet er en forfining/snobbeversjon av det egentlig navnet som er FESKARKJÆRRINGA som betyr; noen som man har kjær/er glad i. VÅGAKALLEN LINKEN KJELDBERGAKSLA KLØFTERHOLMEN (SILDA) HØGØYA KJELDBERGAKSLA SVOLVÆR KIRKE SKARVIK AS MARHAUG O SLIP OG MEK VERKSTED AS SVINØYBRUA SVINØYBRUA OSAN BÅTHAVNA I MARINEN MARINEN MARINEHAUGEN MARINEPOLLEN ØVREVÆRET Svolværs første kjente bebygde område. GAMMELGATA - VESTFJORDGATA STORGATA SIVERT NILSENS GATE SVOLVÆR OMSORGSSENTER NYBYEN JUTEN HJELLSKJÆRET STATOIL SHELL STORØYA VORSETØYA VÅGAKALLEN TJELDBERGTINDEN LINKEN STRØMBRUA STRØMPARKEN STRANDODDEN GARSOSEN OSANPOLLEN KNAUSEN DR. DAAES VEI POSTHUSET SKARVIK AS SENTRUM SENTRUM SVOLVÆR TORG DAMPSKIPSKAIA - HURTIGRUTA SENTRUM PARK SENTRUM BRUA TIL LAMHOLMEN NONSHAUGEN LØKTHAUGEN RØDHOLMEN KLUBBHOLMEN RISØYA OSAN ØRNHAUGEN SKARVIK AS FISKEBRUK PÅ HJELLSKJÆRET BADEBUKTA FALKS FISKEBRUK PÅ ESKIMOODDEN BRANNSTASJON I ØVERVÆRET FINNVIKA STRØMBRUA DET GAMLE SEMENTSTØPERIET PÅ HJELLSKJÆRET E 10 - KONG OLAVS VEI LOFOTKRAFT MARINEPOLLEN FLYKNINGMOTTAK BADEBUKTA - VESTEMYRA - SOLHEIM RISØYENE VEFSNODDEN - DAGENS STØRMERODDEN - O. Marhaug mek. verksted og Nogva A/S OVERVÆRET - Her lå det opprinnelige  Svolvær INSTAVIKA MARINEPOLLEN KJEPSØY MOLLDØRA LILLEMOLLA HAMARØYSKAFTET HAMARØY SKJERDINGEN LITJSKJERINGEN SKJERDINGSUNDET LILLE SKJERDINGSUNDET SKJOLVÆR MED SKINØYA - DRAGET - STORHOLMEN - SØRENØYA OSANPOLLEN GARSOSEN KLØFTERHOLMEN - SILDA ØSTERØYA SVINØYA KJEØYA - KUBA LAMHOLMEN RISØYSUNDET ALDERSHVILE - NYBYEN KROGSTAD SVEISEINDUSTRI A/S - HJELLSKJÆRET HØGØYA HJELLSKJÆRET SVINØYBRUA SOLHEIM MARINEHAUGEN NYBYEN NONSHAUGEN MARINEPOLLEN - FLYKNINGMOTTAK NONSTINDEN SPRANGTINDEN ODDØYA - DRAGET - SILSANDØYA - HELLØYA - NEVERØYA SVARTOKSEN BROSMESKJÆR GULLET - HAMMAREN SKARVHOLMEN - MÅSØYA - KVITHOLMEN MOLTBÆRHOLMEN STRANDA STRØMPARKEN KNAUSEN BADEPLASSEN UNDER FJELLET BØRVÅGEN HØLLA HØLLA LØKTHAUGEN