Sist oppdatert
10.08.2004 7:51
Hovedsponsor

FORSIDEN | Om foreningen | Navnet Svolvær | Stedsnavn| Bybilder | Attraksjoner | Bykart | Reise til Svolvær | FORUM
Økonor Svolvær

- i går

-
STEINALDER
- VIKINGTID
- NYERE TID


- GAMLE BILDER
- GAMLE POSTKORT
- GAMLE HUS

- FILMKLIPP
- LOFOTFISKET

- PÅ FOLKEMUNNE
- MUSIKK
- KUNST
- KULTUR
- IDRETT

- SAGN & MYTER

- TINGSTEDET    KJEPSØY

- BØKER OM   SVOLVÆR

-
MAIL

 
Aktualitetssiden - Svolvær badestrand
Please download Java(tm).
Svolvær badestrand
Før muspekeren til høyre eller venstre for å panorere. Venstreklikk på bildet for å zoome inn og høyreklikk for å zoome ut.Det er et stort behov for parkeringsplasser i tilknytning til stranda. Dette er ikke noen enkel sak da strekningen forbi stranda er sterkt traffikert.

Men det arbeides med løsninger på problemet og da i dialog med kommunen og Statens vegvesen..

I tillegg til at man ønsker nedsatt fartsgrense vurderes det på om det går å lage en parkeringsplass på venstre side av hovedveien i området der veien går ned til selve badeplassen og da med en undergang under hovedveien omtrent der bilen befinner seg i bildet.

Et annet forslag er at det lages en rasteplass og parkeringsplass på høyre side av hovedveien i nærheten til gress-sletta.

Rasteplassen blir da der vi ser bilen mens parkeringsplassen vil bli lagt austover inn mot hovedveien slik at ikke gress-sletta vil bli berørt.

Man ønsker og gang og sykkelsti anlagt på sjøsiden av veien fra perleporten og fram til nedkjørselen til stranda.


Det er mange dugnadstimer som allerede
lagt ned i forlengelsen og fornyelsen av badestranda og flere blir det i tillegg til at
det skal komme etpar skoleklasser og hjelpe til når skolen starter opp etter sommerferien.


Det maskinmessige arbeidet for å rydde vekk
de største steinene har firma Tore Magnussen bistått med.

Veien ned mot stranda er blitt gruslagt slik at den skal lette adkomsten for rullestolbrukere.

De håper og at de kan få kjørt til litt mer sand
til selve stranda da det er litt lite kvitsand i det området der de har ryddet vekk de større steinene.

På bilde til høyre ser vi Ernst Wangsvik inspiserer toelettene etter at de er blitt malt.Ernst Wangsvik og Roy Westerlund vurderer hvor solterassene i bakkant av stranda skal bygges.

Kronerullingen skal bland annet gå til innkjøp
av materialer til terassene.
Det har vært diskutert om steinene som er fjernet fra stranda skal brukes til å bygge en molo ut til "holmen" som vi ser i bakgrunnen til venstre på det nederste bildet.

En annen løsning er å lage en fylling som kan brukes til å sole seg på.

Til venstre ser vi området der steinene er fjernet.


Til høyre Roy Westerlund, leder
i Innbygger-foreningen som forundrer seg over
at folk ikke legger søppla
i søppelsekken men
på siden av den.

Westerlund oppfordrer folk til å holde stranda ren for søppel og å bruke de oppsatte søppeldunkene og påse at søppla
kommer der den skal.

  Skulle uhellet være
  ute så har de og fått   satt opp to   redningsbøyer.

Alle fotos: Bjørn K. Hansen
Tilbake...
Til toppen
Web design: Svolvær Historielag 2004